Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

IPO

  • साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्काशन तथा विक्रि खुल्ला सम्वन्धी सुचना
  • दोलखा जिल्लाका वासिन्दाहरुको शेयर वाडँफाँड (Share Allotment) विवरण, २०७४/०७/१४
  • प्रेस विज्ञप्ति : दोलखा जिल्लाका वासिन्दाहरुको शेयर वाडँफाँड सम्वन्धमा, २०७४/०७/१४ साधारण शेयर विवरण पत्र​