Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

लिलाम बढाबढको शिलबन्दी निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

लिलाम बढाबढको शिलबन्दी निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

आयोजना निर्माणको ठेकेरादले आफ्नाो सामान ढुवानी गर्न सक्ने बारेमा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना

आ.व. २०७७/०७८ को चाैथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

Fourth Quarter Report 2077-78

२०७८/०३/२१_प्रेस नोट

20780321_PRESS NOTE

 

२०७८/०२/०६ प्रेस विज्ञप्ति

कवाडीजन्य वस्तुहरु आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र लिलामी हुने बारे सार्वजिनक सूचना

पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना ।

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/२८ गते)

आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन

आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन 

Re-Invitation for Bid for Construction of Mule Track

Re- Invitation for Bid for Construction of Mule Track

Cancellation of Invitation for Bids of Mule Track

Cancellation of Invitation for Bids of Mule Track