Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

कवाडीजन्य वस्तुहरु आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र लिलामी हुने बारे सार्वजिनक सूचना

पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना ।

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/२८ गते)

आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन

आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रतिवेदन 

Re-Invitation for Bid for Construction of Mule Track

Re- Invitation for Bid for Construction of Mule Track

Cancellation of Invitation for Bids of Mule Track

Cancellation of Invitation for Bids of Mule Track

Amendment to Invitation for Prequalification

Amendment to Invitation for Prequalification 

Invitation for Bid (Supply and Delivery of Poles and Pole Accessories)

Invitation for Bid (Supply and Delivery of Poles and Pole Accessories)

Amendment to Invitation for PreQualification

Amendment to Invitation for Pre Qualification

Invitation for Bid

Invitation for Bid