Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

सहायक प्रशासकीय अधिकृत तह: ६ र सहायक लेख अधिकृत तह: ६ को पुर्व निधारित अन्तर्वार्ता हाललाई स्थगित गरिएको सुचना ।

Posted on: 07 December 2023