Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

कोभिड १९ संक्रमण रोकथामको लागि अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ स्थित कार्यालय एक हप्ता बन्द रहने अत्यन्त जरुरी सूचना !!

Posted on: 05 October 2020