Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

आ.व.-२०७७।७८-को-तेस्रो-त्रैमासिक-प्रतिवेदन

आ.व.-२०७७।७८-को-तेस्रो-त्रैमासिक-प्रतिवेदन

आ.व. २०७७।७८ को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७७।७८ को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

Notice for Prequalification

Notice for Prequalification:

EPC Construction of Rolwaling Khola Hydroelectric Project,    Contract Identification No. RKHEP/ICB/02/2076/77

Notice for Letter of Intent- Design and Build of Permanent Bridge at Lamagbar

Notice for Letter of Intent- Design and Build of Permanent Bridge at Lamagbar-Contract Ref. RKHEP/NCB/02/2076-77

आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

कोभिड १९ संक्रमण रोकथामको लागि अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ स्थित कार्यालय एक हप्ता बन्द रहने अत्यन्त जरुरी सूचना !!

Extension of Time for Construction of Bridge at Lamabagar

Extension of Time for Construction of Bridge at Lamabagar

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे सुचना

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे सुचना

आ.व. २०७६।७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७६।७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिवेदन

Amendment to Notice for Bids

Amendment to Notice for Bids