Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

कम्पनीको संञ्चालक पदको निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना

कम्पनीको संञ्चालक पदको निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना

कम्पनीको चौधौ वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना

कम्पनीको चौधौ वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना

Proxy Form

Proxy Form

Notice for the Letter of Intent

आ.व. २०७८।७९ को तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७८।७९ को तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

Amendment to invitation for bids

Pre-Bid Meeting schedule

Invitation for Bids: Repair and maintenance of public access road from Jagat to Lamabagar

Invitation for Bids (IFB)
Name of contract: Repair and maintenance of public access road from Jagat to Lamabagar

Invitation for Bids: Repair and maintenance of public access road from Singati to Jagat

Invitation for Bids (IFB)

Name of contract: Repair and maintenance of public access road from Singati to Jagat

आ.व. २०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन