Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

सर्वसाधारण समुह “ख” बाट सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी उम्मेदवारहरुको नामावलि सम्वन्धमा ।

Posted on: 19 June 2019