११ ‌औ साधारण सभावाट हुने निर्वाचित गर्नु पर्ने सञ्चालक पद ४ को निर्वाचन स्थगित गरिएको सुचना ।

मिति २०७६/०३/३१ हुने कम्पनिको ११ ‌औ साधारण सभावाट हुने निर्वाचित गर्नु पर्ने सञ्चालक पद-४ को निर्वाचन स्थगित गरिएको वारे सुचना ।