सर्वसाधारण समुह "ख" बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी मतदाता नामावलि प्रकाशन

सर्वसाधारण समुह "ख" बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्चालक पदको निर्बाचनको लागी  मतदाता नामावलि प्रकाशन सम्वन्धमा