Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

Extension of Time for Construction of Bridge at Lamabagar

Extension of Time for Construction of Bridge at Lamabagar

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे सुचना

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे सुचना

आ.व. २०७६।७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७६।७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिवेदन

Amendment to Notice for Bids

Amendment to Notice for Bids

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB) for Design and Build of Permanent Bridge at Lamabagar

Amendment Notice for PQ

Second Amendment Notice for PQ of EPC Construction of Rolwing Khola HEP

Amendment Notice for PQ

Amendment Notice for PQ of EPC Construction of Rolwing Khola HEP

Notice for the Letter of Intent

Notice for the Letter of Intent-Construction of Mule Track from Lower Lamabagar to Riku Village

दरखास्त बुझाउने म्याद सम्वन्धमा ।

दरखास्त बुझाउने म्याद सम्वन्धमा । 

Rolwaling Khola HEP- Price Bid Opening Notice

Rolwaling Khola HEP- Price Bid Opening Notice