Click here for COVID 19 Updates

Upper Tamakoshi Hydropower Limited अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड

हकप्रद शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला बारेको सूचना

हकप्रद शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला बारेको सूचना

Annual Report 2078/79

Annual Report 2078/79

Annual Report 2077/78

Annual Report 2077/78

Annual Report 2075/76 & 2076/77

Annual Report 2075/76 & 2076/77

Annual Report 2076/77

Download Annual Report 2076/77

Annual Report 2075/76

Download Annual Report 2075/76

Annual Report 2074/75

Download Annual Report 2074/75

Annual Report 2073/74

Download Annual Report 2073/74

Annual Report 2072/73

Download Annual Report 2072/73

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. हकप्रद शेयर निष्काशन बारेको सूचना

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. हकप्रद शेयर निष्काशन बारेको सूचना